Ambulance CarnoMed

Opět se můžete objednat na vyšetření variability srdeční frekvence.

Přesně Vám řekneme, v jakém stavu se nacházejí buňky Vašeho organismu.
Naše lékařka MUDr. Iveta Malíková vás vyšetří přístrojem VARICARD, který je vylepšenou verzí přístroje KARDiVAR.

Chci více informací

Vyšetření se provádějí v naší ambulanci v BratislavěObjednejte se ještě dnes

Vyšetření variability srdeční frekvence

Samotné vyšetření probíhá velmi jednoduše. Přístroj VARICARD má čtyři snímací kolíčky, které Vám připnou na tělo, a Vaším jediným úkolem je sedět v klidu pět minut.

Výsledkem je záznam, ze kterého umí lékař vyčíst stav kontroly a regulace vnitřního prostředí a organismu, hladinu stresu a adaptabilitu organismu na stres.

Samotné vyšetření přitom nečerpá informace vyhodnocováním stavu částí nebo systémů v organismu, ale přímo z buněk. VARICARD dokáže zjistit stav Vašich buněk, jejich aktuální kondici, a tedy přesně určit, co ve Vašem organismu nefunguje.

Součástí Vašeho vyšetření u nás je i konzultace, během níž Vám umí lékař doporučit, jak dostat Váš organismus do energetické rovnováhy a zajistit tak dlouhodobou kvalitu Vašeho zdraví.

V případě, že již trpíte Vy nebo Vaše dítě onemocněním, tým CarnoMed Vám pomůže nejen s řešením konkrétních příznaků, ale zejména podstaty příčiny problému. Po vyšetření přístrojem VARICARD Vám umíme doporučit další kroky na cestě za lepším zdravím.

Prevence je stejně důležitá, ne-li důležitější, než řešení již existujících problémů. Ve společnosti CarnoMed s.r.o. Vám umíme pomoci předejít závažným onemocněním. VARICARD totiž dokáže zjistit celkový stav Vašeho organismu, a tedy dokáže odhalit rizika ještě před propuknutím nemoci nebo ještě před objevením se prvních příznaků.

 

Diagnostika autonomní nervové soustavy

Komplexní činnost lidského organismu reguluje a řídí centrální nervový systém (CNS), který je funkčně nadřazen všem orgánům těla. Zpracovává a vyhodnocuje informace z vnějšího i vnitřního prostředí a na základě těchto informací vypracovává reakce a zadává pokyny příslušným orgánem.

Jednu část nervového systému je možné ovlivnit vědomě (např. pohyb končetin, dýchání, mrknutí, žvýkání, vyprazdňování, ...), druhá část není pod kontrolou vědomí. To znamená, že není řízena vůlí. Právě tato část se nazývá autonomní nervový systém (ANS), který ovlivňuje funkce vnitřních orgánů, a zajišťuje jejich stabilitu.

ANS tvoří dvě hlavní složky, a to sympatický a parasympatický nervový systém. Oba systémy ovládají většinu vnitřních orgánů, avšak prostřednictvím protikladných mechanismů. Zatímco jeden je obrazně řečeno nervem života, druhý je nazýván nervem klidu.

Sympatikus - aktivuje organismus k výkonu, nastaví pohotovost a připraví ho na útok, útěk nebo mimořádnou námahu. V těchto okamžicích dokáže jakoby zablokovat pro organismus "nepotřebné" činnosti (např. trávení v době stresu).

Parasympatikus - stará se o klid, šetření se a odpočinek. Tlumí obecné funkce orgánů a přivádí je k regeneraci a tvorbě rezerv, tím posiluje organismus jako takový. Aktivita parasympatiku navozuje stav uvolnění a klidu (např. po přijetí stravy).

Díky protichůdným účinkům těchto dvou nervových systémů lze jemné ovládání činnosti orgánů. Vyváženost aktivit obou systémů představuje pro organismus reálnou úsporu energie. Na základě toho dokáže tělo fungovat přesněji, efektivněji a lépe se vyrovnává s fyzickou či psychickou zátěží. Schopnost adaptace na nepředvídatelné situace je na nejvyšším stupni v případě optimální rovnováhy sympatiku a parasympatiku.

Standardní medicína dělí lidi do dvou základních skupin - na zdravé a nemocné na základě toho, zda mají nebo nemají příznaky onemocnění. Přestože přisuzuje velký význam prevenci (předcházení) chorobných stavů, v praxi většinou řeší již rozvinuté zdravotní potíže. Protože jsme si vědomi skutečnosti, že hranice mezi zdravým a nemocným člověkem je velmi křehká, je třeba, aby se i zdraví lidé zabývali riziky, negativní důsledky, na fungování jejich řídících systémů, a byla jim poskytnuta možnost poznat své skutečné kapacity řídicího systému (nervového, hormonálního i imunitního) a tím předcházet vzniku chorob. Jen při vzájemné komunikaci a souhře tohoto složitého systému je možné správné fungování celého organismu. Pokud spolupráce a komunikace systémů selhává, je jen otázkou času, kdy se tato skutečnost projeví ve formě závažného onemocnění.

Společnost CarnoMed s.r.o. si vybrala z široké nabídky přístrojů takový, který jedinečným způsobem dokáže v číselných hodnotách vyjádřit dynamiku komunikace řídících systémů organismu a jejich možné funkční rezervy, nebo naopak, jejich vyčerpanost.

 

Diagnostikou dokážeme dosáhnout

  • samotné pojmenování problému v řízení organismu, nikoliv však diagnostiku konkrétního onemocnění
  • identifikaci rizik směřujících k rozvoji zdravotních potíží již v prvopočátcích, nebo dokonce před jejich objevením se
  • posouzení efektivnosti léčby již rozvinutého onemocnění, bez ohledu na to, zda se jedná o užívání léků, změny životního stylu (např. pravidelný odpočinek, strava, diety, sport, ...), užívání potravinových a výživových doplňků, nebo cokoli jiného, ​​pro co se klient rozhodl.

 

 

Pokyny před vyšetřením

Je třeba, abyste:

  • nepřijali žádnou stravu minimálně 2 hodiny
  • nepili kávu minimálně 2 hodiny,
  • nekouřili minimálně 1 hodinu,
  • necvičili,
  • alespoň 15 minut pobývali v klidovém režimu v příjemném prostředí naší čekárny.

30-minutové vyšetření je rozděleno na část měření, která nepřekročí 10 minut, a část zaměřenou na konzultaci a poradenství.

 


Chcete se něco zeptat?

Telefonicky:

+420 734 657 650

E-mailem:

info@carnomed.cz

nebo pomocí následujícího formuláře:

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více info.

 


  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore