Autismus
…pomozme jim najít cestu

Společnost CarnoMed čerpá ze zkušeností mnoha odborníků, jako např. z práce Dr. Michaela G. Cheza, který v roce 2001 podával karnosin skupině autistických dětí s diagnózou poruch autistického spektra.

Výsledky ukázaly pozitivní efekt karnosinu a nebyly zaznamenány žádné nežádoucí nebo vedlejší účinky.

 
 

Mitochondriální medicína se zabývá možnostmi, které ovlivňují efektivitu autonomního nervového systému (dále jen ANS) a navrácením jeho snížených nebo ztracených regulačních schopností.

Správné fungování ANS díky posílení mitochondriálního aparátu pomocí karnosinu vede v mnoha případech ke zlepšení zdravotního stavu.

Pro zjištění aktuálního stavu ANS používáme přístroj VARICARD. Přístroj funguje na principu analýzy variability srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability), který přímo podléhá kontrole různých center ANS. Výsledky analýzy variability srdečního rytmu jsou obecně uznávány. K narušení funkčnosti ANS dochází zejména u dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a vede k problémům s adaptační schopností zvládat stres a zátěž ve svém okolí. Děti mají problémy s komunikací, socializací, motorikou apod. Život v našem světě pro ně představuje obrovskou permanentní zátěž a stres.

Jedním z parametrů při této analýze je výpočet tzv. stresového indexu, jehož fyziologické hodnoty se pohybují v rozmezí 50 až 70 jednotek u dětí a do 150 jednotek u dospělých. U dětí s autismem jsou zjištěny hodnoty stresového indexu většinou 700 až 800 jednotek nebo i více, což je hodnota, jejíž u dospělého člověka odpovídá stav extrémní vyčerpanosti ze stresu.

Přelomovým mezníkem ve výzkumu karnosinu a jeho potenciálních účinků ve vztahu k autismu byla studie z roku 2002, v níž se Dr. Michael G. Chez se svým týmem v americkém státě Illinois zaměřil na využití karnosinu při péči o děti s diagnózou poruch autistického spektra (PAS). Výsledky ukázaly, že u dětí, které užívaly karnosin, se projevilo zlepšení v oblasti socializace, chování, komunikace a porozumění řeči.
V průběhu studie nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky karnosinu.

 
 

info@carnomed.cz

+420 734 657 650

Koupit

 

  • zlepšení komunikace a imitace, ústup repetitívního chování
  • snížení agresivity, hyperaktivity a počtu záchvatů
  • zlepšení jemné a hrubé motoriky, zvýšení aktivity a zájmu
  • zlepšení v oblasti chování a sociálních kontaktů jakož i celkového zdravotního stavu
  • pozitivní vliv na porozumění a produkci řeči
  • zlepšení prostorového vnímání, jakož i rychlosti a přesnosti zpracování dat v mozku

 

 
 

  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore