Tým carnomed, s. r. o.

Staráme se o Vás

Vzniku společnosti carnomed, s. r. o. předcházela dlouhá historie. Historie skupiny zajímavých lidí, kteří objevili něco, co je natolik upoutalo, že se rozhodli rozeslat to i do světa! Něco, co je okouzlilo natolik, že se rozhodli spojit své síly a využít všechny dostupné prostředky k tomu, aby s tím oslovili širokou veřejnost.

MUDr. Iveta Malíková, MPH

Pracuje 15 let jako obecná lékařka pro dospělé.

V minulosti se věnovala i EAV diagnostice. Získala certifikát pro práci s přístrojem KARDiVAR - na analýzu variability srdečního rytmu. Ve své praxi upřednostňuje celostní přístup k pacientovi.

číst více

doc.et doc.MUDr. Eliška Kubíková, PhD.,MPH

Proděkanka Lékařské fakulty UK, přednostka Anatomického ústavu LF UK, chirurgička, od r. 2010 2005 docentka Anatomického ústavu LF UK (od r. 2009 přednostka ústavu), od r. 2011 proděkanka LF UK pro výchovně-vzdělávací činnost.

Vědecko-výzkumná činnost: chirurgie, anatomie. Více než 120 vědeckých a odborných publikací, citací doma i v zahraničí, je spoluautorkou šesti monografií, vysokoškolských skript, kompletní odborné výtvarné dokumentace ve dvou monografiích.

Je členkou Slovenské lékařské společnosti, Slovenské chirurgické společnosti, Slovenské anatomické společnosti a čestnou členkou Maďarské anatomické společnosti.

Absolutní Slovenka roku 2013, uvedena v British encyklopedii a encyklopedii WHO is WHO ve Slovenské republice.

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

Klinická biochemička a lékařka. V roce 1998 začala pracovat v Univerzitní nemocnici L.Pasteura. Odborně se věnuje i výuce klinické biochemie a vyšetřovacích metod ve zdravotnictví na LF UPJŠ. Poskytuje konzultace a interpretace v rámci laboratorní diagnostiky. V oblasti klinické biochemie pracuje již 25 let.

MUDr. Peter Lukáč, MPH

Začínal jako internista s atestací. V letech 1996-2012 pracoval jako chirurg v Národním ústavu srdečních a cévních chorob, a.s. na Klinice srdeční chirurgie. Byl při zavedení nové operační techniky implantace mechanické podpory srdce, byl zakladatelem a prezidentem 1. nadace srdeční chirurgie, zakladatel Společnosti robotické chirurgie na Slovensku a její první předseda. V letech 2016-2018 byl ředitelem Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie. Už sedmý rok se věnuje aplikaci umělé inteligence v medicíně a práci s CME /Eri jako expert na Komplexní medicínskou expertizu. Dlouhodobě se také věnuje zkoumání účinků karnosinu.


Ing. Manon Genčíková

Narozená v Martině, vyrůstala a studovala v Bratislavě. V roce 2006 se jí narodil syn Ilja, kterému bylo diagnostikována PAS - pervazivních vývojová porucha. Hledání řešení dovedlo Manon k MUDr.Kučerovi. Následně se podílela na vzniku společnosti CarnoMed, s.r.o. a v současnosti sdílí své zkušenosti s dalšími lidmi.

Branislav Genčík

Je otcem Ilji. Po tom, jak viděl účinky karnosinu na vlastní oči, rozhodl se založit společnost CarnoMed, s.r.o. pomoci tak i jiným.

 

Mgr. Štefan Pogány, M.A.

CEO carnomed

Od roku 2019 ředitel a spolumajitel carnomedu. Celou svou kariéru zasvětil marketingu a obchodu v různých vrcholových pozicích v nadnárodních korporacích. Zároveň je zakladatelem a správcem Nadace Filantropie, která se věnuje již více než 15 let osvětě, edukaci, tvorbě legislativy, networkingu a zlepšení životních podmínek komunity lidí s autismem na Slovensku.

Ing. Stanislava Ďurišová

Manažerka zákaznického centra společnosti CarnoMed, s.r.o.

Má několikaleté zkušenosti s administrativou spojenou s péčí o chod jednoho z největších redakčních domů na Slovensku. V carnomedu zajišťuje preciznost všech administrativně technických funkcí včetně zákaznické komunikace na různých úrovních.

Mária Karpatová

Zákaznické centrum

Má na starosti kontakt a komunikaci se zákazníky, vyřizuje objednávky a reklamace.

Mgr. Ľudmila Balúchová

Zákaznické centrum

Má na starosti kontakt a komunikaci se zákazníky, vyřizuje objednávky a reklamace.


  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore