Prohlížením této stránky souhlasíte s použitím cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby. Více info

Rozumím

MUDr. Iveta Vaverková, MPH

Pracuje 15 let jako obecná lékařka pro dospělé. Kromě ambulantní praxe, se aktivně zapojuje do činnosti odborné společnosti nejen na Slovensku ale i v zahraničí. Je spoluautorkou a lektorkou programů pro další vzdělávání všeobecných lékařů. Pravidelně přednáší na odborných akcích. Její ambulance je výukovým pracovištěm pro postgraduální vzdělávání v oboru všeobecné lékařství.

Vzdělání:

Univerzita J.A.Komenského, Lékařská fakulta - všeobecné lékařství, Bratislava
- atestace Vnitřní lékařství I. stupně
- atestace Všeobecné lékařství I.stupně
- EULP Homeopatie
- atestace Všeobecné lékařství podle zákona č. 576/2004 CFU (Euroatestácia)
- specializace v specializačním oboru Odborník na řízení ve veřejném zdravotnictví Master of public health

Téma specializační práce: Primární zdravotní péče v EU - srovnání

2012 - 2014 - Dvouletý výcvik v profesních dovednostech, Liberecký institut pro psychoterapii a Psychosomatika

 

Praxe a odborná činnost:

2014 dosud - viceprezidentka Společnosti všeobecných lékařů Slovenska
2014 dosud - národní zástupce ČR v EURAC Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice / Family Medcine - učitel všeobecného lékařství
2012 -2013 - viceprezidentka České společnosti všeobecného praktického lékařství SLS
2012 -2014 - členka EURAC Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine - učitel všeobecného lékařství
2010 - 2012 - prezidentka Slovenské společnosti všeobecného praktického lékařství SLS
2002 - dosud - všeobecný lékař pro dospělé, odborný zástupce, jednatel - ambulance praktického lékaře, MED-ADULT s.r.o, Bratislava

Pedagogická činnost:

2014 dosud - Klinika urgentní a všeobecné medicíny LF UK, Bratislava - externí lektor aktivní účast na pedagogickém procesu v rámci pregraduálního vzdělávání (přednáškový Velkoobchod s medici 5. ročníku) 2012 dosud - členka EURAC Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine - učitel všeobecného lékařství

Přednášková, publikační a vědecká činnost:

2015 - Monografie (lístkovnice) - Autorka 1 kapitoly. Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Vydavatel: Josef Raabe, s.r.o., Bratislava, 2015. ISBN 978-80-8140-176-3
2015 - Mezinárodní studia, spoluatorka. Rurik I et al., Early and Menopause Weight Gain and its Relationship with the Development of Diabetes and Hypertensio, Exp Clin Endocrinol Diabetes 2015; 123: 1-9
2014 - Monografie - Autorka 1 kapitoly. Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Vydavatel: Josef Raabe, s.r.o., Bratislava, 2014. ISBN 978-80-8140-167-1
2014 - Monografie -Autorka 1 kapitoly. Vybrané kapitoly zo všeobecného lekárstva pre študentov medicíny. Vydavatel: Univerzita Komenského, Lékařská fakulta,
Bratislava.2014. ISBN 978-80-225-89553-28-0
2012 -2016 - členka redakční rady časopisu Via Practica
2009 - dosud - přednášková činnost v zahraničí a na Slovensku na kongresech a konferencích se zaměřením na všeobecné lékařství
2009 - dosud - publikační činnost v domácích a zahraničních odborných periodikách

DOKTORKA
MUDr. Iveta Vaverková, MPH

V letech 2002 -2004 absolvovala a úspěšně ukončila studium homeopatie EULP, v letech 2012-2014 absolvovala výcvik v Libereckém institutu pro psychoterapii a Psychosomatika. V minulosti se věnovala i EAV diagnostice. Získala certifikát pro práci s přístrojem KARDiVAR - na analýzu variability srdečního rytmu. Ve své praxi upřednostňuje celostní přístup k pacientovi.


Chcete se na něco zeptat?

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více info.