MUDr. Iveta Malíková, MPH

Pracuje 15 let jako obecná lékařka pro dospělé. Kromě ambulantní praxe, se aktivně zapojuje do činnosti odborné společnosti nejen na Slovensku ale i v zahraničí. Je spoluautorkou a lektorkou programů pro další vzdělávání všeobecných lékařů. Pravidelně přednáší na odborných akcích. Její ambulance je výukovým pracovištěm pro postgraduální vzdělávání v oboru všeobecné lékařství.

Vzdělání:

Univerzita J.A.Komenského, Lékařská fakulta - všeobecné lékařství, Bratislava
- atestace Vnitřní lékařství I. stupně
- atestace Všeobecné lékařství I.stupně
- EULP Homeopatie
- atestace Všeobecné lékařství podle zákona č. 576/2004 CFU (Euroatestácia)
- specializace v specializačním oboru Odborník na řízení ve veřejném zdravotnictví Master of public health

Téma specializační práce: Primární zdravotní péče v EU - srovnání

2012 - 2014 - Dvouletý výcvik v profesních dovednostech, Liberecký institut pro psychoterapii a Psychosomatika

 

Praxe a odborná činnost:

2014 dosud - viceprezidentka Společnosti všeobecných lékařů Slovenska
2014 dosud - národní zástupce ČR v EURAC Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice / Family Medcine - učitel všeobecného lékařství
2012 -2013 - viceprezidentka České společnosti všeobecného praktického lékařství SLS
2012 -2014 - členka EURAC Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine - učitel všeobecného lékařství
2010 - 2012 - prezidentka Slovenské společnosti všeobecného praktického lékařství SLS
2002 - dosud - všeobecný lékař pro dospělé, odborný zástupce, jednatel - ambulance praktického lékaře, MED-ADULT s.r.o, Bratislava

Pedagogická činnost:

2014 dosud - Klinika urgentní a všeobecné medicíny LF UK, Bratislava - externí lektor aktivní účast na pedagogickém procesu v rámci pregraduálního vzdělávání (přednáškový Velkoobchod s medici 5. ročníku) 2012 dosud - členka EURAC Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine - učitel všeobecného lékařství

Přednášková, publikační a vědecká činnost:

2015 - Monografie (lístkovnice) - Autorka 1 kapitoly. Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Vydavatel: Josef Raabe, s.r.o., Bratislava, 2015. ISBN 978-80-8140-176-3
2015 - Mezinárodní studia, spoluatorka. Rurik I et al., Early and Menopause Weight Gain and its Relationship with the Development of Diabetes and Hypertensio, Exp Clin Endocrinol Diabetes 2015; 123: 1-9
2014 - Monografie - Autorka 1 kapitoly. Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Vydavatel: Josef Raabe, s.r.o., Bratislava, 2014. ISBN 978-80-8140-167-1
2014 - Monografie -Autorka 1 kapitoly. Vybrané kapitoly zo všeobecného lekárstva pre študentov medicíny. Vydavatel: Univerzita Komenského, Lékařská fakulta,
Bratislava.2014. ISBN 978-80-225-89553-28-0
2012 -2016 - členka redakční rady časopisu Via Practica
2009 - dosud - přednášková činnost v zahraničí a na Slovensku na kongresech a konferencích se zaměřením na všeobecné lékařství
2009 - dosud - publikační činnost v domácích a zahraničních odborných periodikách

DOKTORKA
MUDr. Iveta Malíková, MPH

V letech 2002 -2004 absolvovala a úspěšně ukončila studium homeopatie EULP, v letech 2012-2014 absolvovala výcvik v Libereckém institutu pro psychoterapii a Psychosomatika. V minulosti se věnovala i EAV diagnostice. Získala certifikát pro práci s přístrojem KARDiVAR - na analýzu variability srdečního rytmu. Ve své praxi upřednostňuje celostní přístup k pacientovi.


Chcete se na něco zeptat?

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více info.