Mozek
…aby mozek správně fungoval

Karnosin je všestranný neuroprotektant (látka chránící nervové buňky). Zabraňuje destruktivnímu účinku oxidovaných chemických látek, jako je například malondialdehydu (MDA), které způsobují smrt buněk v mozku a vyvolávají tak neurodegenerativní poruchy.

 
 

Hyperaktivita, porucha pozornosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie

V současnosti se stále častěji setkáváme s těmito pojmy, které se dotýkají hlavně školství, dětských psychologů, speciálních pedagogů a samozřejmě i rodiče, kteří mají doma dítě trpící takovou poruchou.

Jsou to problémy se čtením, psaním, počítáním, nedostatkem organizačních či jazykových schopností. Ty se vyskytují spíše v kombinaci než izolovaně.

Mnozí rodiče si tyto problémy uvědomí až po upozornění pedagoga, který doporučí dítěti vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Čím dříve dítě takové vyšetření absolvuje, a čím dříve rodiče pochopí a uznají biologickou podstatu zmíněných projevů dítěte, tím větší je šance na nápravu. Všechny uvedené příznaky totiž poukazují na poruchy pramenící z oslabení nervového systému (například volnými radikály).

Karnosin jako významný antioxidant a neuropeptid stabilizuje a chrání buněčné membrány před všemi reaktivními formami kyslíku, zabraňuje rozvoji oxidačního stresu a zastavuje proces deformace bílkovin. Specifický je v tom, že je aktivní i tehdy, když se volným radikálům podaří dostat do tkání. Ty pak vytvářejí nebezpečné sloučeniny, jako jsou lipidové peroxidy a sekundární produkty, které karnosin, na rozdíl od jiných antioxidantů, je schopen likvidovat. Několik studií uvádí, že kovy (např. měď, železo, kadmium, rtuť, olovo) se účastní na tvorbě volných radikálů, což může mít za následek poškození DNA, peroxidaci lipidů, sníženou dostupnost proteinů s thiolový skupinami a další.

Karnozín Extra chrání před toxickými vlivy těžkých kovů tím, že je odbourává z těla. Toho je schopen díky procesu chelatace (název chelát je odvozen z řeckého výrazu pro klepeta), která se využívá pro zlepšení vstřebávání minerálů organismem. Vstřebávání chelátové formy je oproti té minerální mnohem snadnější.

Kvalita pozornosti u nás všech, nejen u dětí, je závislá na koordinaci mnoha částí mozku. Toto je důvod, proč je pozornost snadno zranitelná a citlivá na nejrůznější zátěžové vlivy - ruchy z okolí, únavu, stres, nemoci (alergie a trvalé užívání léků).

info@carnomed.cz

+420 734 657 650

Koupit

 

  • univerzální a mnohostranná antioxidační aktivita
  • ochrana před toxickými vlivy těžkých kovů - schopnost cheláty (odbourávat) z těla těžké kovy
  • zlepšování schopnosti logického myšlení, paměti, jakož i prostorového vnímání
  • pozitivní vliv při eliminaci hyperaktivity, impulzivity a poruch učení
  • zlepšování času reakce, jakož i celkové rychlosti a přesnosti zpracování dat v mozku
  • multifunkční ochrana bílkovin a fosfolipidů a zabraňování (přírodní cestou) procesem glykace

 

 

 
 

  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore