Senioři
…užívejte si život v každém věku

Karnosin se v posledních letech stává základní látkou programu prodloužení života, která je schopna obnovit funkčnost buněk, čímž zpomaluje proces stárnutí a udržuje organismus v dobré psychické i fyzické kondici.

 
 

Stárnutí je specifický, nezvratný a neopakovatelný biologický proces. Projevuje se na úrovni biologické, psychické i sociální. Kvalitu stárnutí ovlivňuje do značné míry zdravotní stav. Věkem podmíněné změny ve stavu zdraví zasahují do všech systémů těla.

Úloha karnosinu byla zkoumána při různých onemocněních spojených s vyšším věkem.

Jelikož karnosin zlepšuje průtok krve mnohými orgány, předpokládá se i jeho důležitá role při dostatečném zásobování svalu kyslíkem a jinými živinami. Díky lepšímu "vyživení" se snižuje nástup svalové slabosti, ztuhlosti a atrofie, zlepšuje se i nervový přenos (jelikož působí i jako neurotransmiter), což v konečném důsledku vede k oddálení chorobných změn, které doprovázejí svalové onemocnění.

Snad nejvíce se však diskutuje o pozitivním vlivu karnosinu v souvislosti s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.

Alzheimerova choroba je široce nejobávanější a nejčastější neurodegenerativní onemocnění. Vědci zjistili, že pacienti s touto nemocí mají nižší hladiny karnosinu v mozku a mozkomíšním moku, jako stejně staří dospělí. Důležitá úloha karnosinu při prevenci tohoto onemocnění spočívá v tom, že zabraňuje destruktivnímu účinku oxidovaných chemických látek, jako je například malondialdehydu (MDA), které způsobují smrt buněk v mozku a vyvolávají tak neurodegenerativní poruchy, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba..

Alzheimerova choroba je výsledkem různých příčin, z nichž prakticky všechny mají nějakou souvislost s funkcí karnosinu v mozku.
Karnosin jednoduše zastavuje proces deformace bílkovin a napomáhá zpomalení procesu Alzheimerovy choroby a dalších typů demence, jakož i mírných poruch vnímání.

Odborníci se dnes shodují v tom, že Parkinsonovu chorobu způsobuje oxidační stres, vyvolaný volnými radikály, které útočí na mozek.
Karnosin je fyziologický a 100% přírodní superantioxidant, který chrání mozkové buňky před poškozením.

 
 
 
 

info@carnomed.cz

+420 734 657 650

Koupit

 

  • prospěšné účinky na kardiovaskulární onemocnění a zvýšení síly stahů srdečního svalu
  • snižování hladiny leptinu, který je v krvi obézních několikanásobně vyšší
  • ochranné a regenerační účinky při podpůrné léčbě kloubních či svalových onemocnění
  • prevence vzniku a neutralizace volných radikálů
  • důležitá role při dostatečném zásobování svalu kyslíkem a jinými živinami
  • zpomalení procesu Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby
  • snižování rizika rozvoje diabetických komplikací

 

 
 
 
 

  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore